Діагностика

• Діагностика найбільш поширених хвороб

• Обов’язкові медичні обстеження пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку окремих захворювань:
– вимірювання артеріального тиску
– Шкала SCORE (оцінка ризику серцево-судинних захворювань)
– Індекс маси тіла (оцінка ризику серцево-судинних захворювань)

• Обстеження:
– загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
– глюкоза крові
– загальний холестерин
– загальний аналіз сечі
– електрокардіограма (ЕКГ)
– флюорографія
– мікроскопія харкотиння (за направленням)
– швидкі тести на ВІЛ
– швидкі тести на вірусний гепатит
– рентгенографія грудної клітини (направлення)